AV Director

Als AV Director word je verantwoordelijk voor het volledige traject van A tot Z. Je bent betrokken bij strategie, inkoop, optimalisatie en de evaluatie. Als AV Director werk je nauw samen met de AV Consultant en je rapporteert aan de Media Director: Denk aan taken en verantwoordelijkheden zoals:• Ontwikkeling van de AV mediastrategieën voor klanten; • Samen met de AV Consultant constructief AV plannen ontwikkelen, zodat optimaal invulling wordt gegeven aan de mediastrategie; • Samen met de Directeur Inkoop onderhandelen met exploitanten; en contracten met partners afsluiten; • Opstellen van AV rapportages voor in- en extern gebruik; • Signaleren van kansen en hierop acties nemen; • Expertrol uitdragen en invullen, intern en extern, op het gebied van AV ontwikkelingen en mogelijkheden en zorgdragen voor kennisdeling.
&Bolenius!
12-09-2017 18:05