Teamleider Pers/PR

FNV behartigt de belangen van ruim 1 miljoen werkende- en niet-werkende leden. Wij zijn de grootste vakbond in Nederland voor alle sectoren met een stevige ambitie om op het gebied van arbeid en inkomen de stem te vertolken van werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Dat do...
Mediavacature
28-11-2017 09:13