Medior communicatieadviseur Amsterdam

Je adviseert over externe en interne communicatietrajecten- en evenementen van het project, coördineert ze en voert ze (grotendeels) uit; Positioneren van MRA-e als vooruitstrevende en effectieve partner in de regio en Nederland; Ontwikkelen van het gebruik en onderhoud van social media en de website; Organiseren van (minimaal) 1 internationaal evenement; Zorgen voor afstemming op het gebied van communicatie met de provincie Noord-Holland. Academisch denkniveau; Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een adviserende communicatiefunctie.  Aantoonbare affiniteit en ervaring met mobiliteits- en duurzaamheidsprojecten. Gewenste competenties: Omgevingsbewust; Proactieve houding; Samenwerkend; netwerkend vermogen; Vlotte schrijfstijl; Je kunt projectmatig werken.De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het project MRA-Elektrisch (MRA-E). MRA-Elektrisch zet zich in voor het stimuleren van elektrisch vervoer. Voor onderdelen van het projectmanagement wordt externe inhuur ingezet. MRA-E opereert in een innovatieve omgeving waarbij kennisdeling en samenwerking tussen overheden en marktpartijen essentieel zijn om succesvol en toekomstgericht te zijn. MRA-E neemt een voortrekkersrol bij het opzetten en coördineren van deze samenwerkingsverbanden en pilots. De communicatie óf intern, richting de Provincie Noord-Holland en de stuurgroep, óf extern, richting belanghebbenden, partners of gemeenten, vindt plaats via evenementen, de website, social media maar ook volgens de officiële kanalen zoals via persberichten naar aanleiding van GS-besluiten. Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
SchaalX
22-12-2017 11:40