Junior Beleidsadviseur Communicatie - Unie van Waterschappen, Den Haag

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verant-woordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt…
Villamedia
06-02-2018 11:02