Senior communicatieadviseur Den Haag

Je stelt op en stemt een landelijke communicatiestrategie en -agenda Je voert de regie op een goede en eenduidige communicatie- en informatievoorziening van de verschillende ketenpartijen aan budgethouders en budgetverstrekkers; Je ondersteunt van de landelijke werkgroep invoering PGB2.0-systeem t.a.v. de communi-catie; Je jaagt de tijdige oplevering van communicatie-producten zoals informatiemateriaal, brieven en websites aan; Je stemt af met de communicatieadviseurs van de ketenpartijen zoals Per Saldo, VNG, ZN; Je bereidt bijeenkomsten voor en organiseert en andere activiteiten die gericht zijn op het versterken van de samenwerking, zowel t.a.v. het systeem als binnen de keten in al-gemene zin, gedacht wordt bijvoorbeeld aan een klein symposium voor of na de zomer. Je ondersteunt en adviseert de manager invoering, programmamanager en –directeur zowel inhoudelijk als met de organisatorische werkzaamheden. Je hebt aantoonbare kennis van communicatie in landelijke invoeringstrajecten, bij voorkeur wat betreft het sociaal domein en/of het trekkingsrecht. Kennis van de zorg en het PGB in het bijzonder is een grote pré Je combineert een hands-on mentaliteit met een enthousiaste persoonlijkheid. Je weet de goede prioriteiten te zetten, ziet wat er nodig is en pakt dit zelfstandig op. Je hebt overtuigingskracht. Je handelt innovatief, bent creatief en toont lef. Je bent flexibel en wendbaar. Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je kunt je goed verplaatsen en inleven in de verschillende doelgroepen. Competenties Resultaatgericht Stressbestendig Omgevingsbewustzijn Verbindend Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Goed organiseren Je komt te werken op het Ministerie van VWS, pSG, Programma PGB. Het programma PGB is 1 juli 2017 van start gegaan en is per 1 januari direct onder de pSG opgehangen. Het team bestaat per 1 januari uit ongeveer 15 mensen en zal een looptijd van ongeveer drie jaar kennen. Het programma PGB wordt aangestuurd door een programmadirecteur. Een pgb is een budget (geldbedrag) dat cliënten kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg en begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest men zelf zorgverleners en begeleiders uit. Een pgb kan op basis van ver-schillende regelingen worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).  Met ingang van 2015 is het zogenoemde trekkingsrecht ingevoerd voor pgb’s onder de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz. Vanaf 1 januari 2015 krijgen cliënten met een pgb (budget-houders), dat door gemeenten en zorgkantoren wordt verstrekt, het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd. Het zorginstrument PGB staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het is enerzijds een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. Het programma PGB kent drie clusters, stelselsturing, coördinatie en uitvoeringsbeleid en PGB 2.0 systeem. Deze functie valt zowel onder het cluster PGB2.0-systeem als onder het cluster stelselsturing. Binnen het programma PGB wordt gewerkt vanuit een flexibele inzet. Dit betekent dat medewerkers binnen meerdere clusters actief zijn. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
07-03-2018 15:51