Communicatieadviseur Den Haag

Je vertaalt communicatiestrategieën naar plannen en activiteiten en verzorgt de uitvoering. Je weet actieve invulling te geven aan de strategie van de organisatie om op eenduidige wijze richting doelgroepen te communiceren.  Je legt de juiste verbindingen tussen de verschillende expertises. Je vertaalt de ontwikkelingen op jouw eigen werkpakket door naar bredere thema’s en ontwikkelingen.  Je betrekt en informeert collega’s organisatiebreed en hebt een proactieve en constructieve opstelling. Je geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over communicatievraagstukken.  Je hebt een afgeronde hbo-/wo opleiding. Je hebt uitstekende kennis van het vakgebied communicatie en bent bekend met de ontwikkelingen op het terrein van internationaal ondernemen. Je bent vaardig in het adviseren over- en het opstellen van communicatieproducten. Je bent een serieuze en gedegen gesprekspartner en verstaat de kunst om met verschillende belangen en beleidsgevoelige informatie om te gaan. Je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en redactionele vaardigheden.  Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen en belangen.  Competenties; Overtuigingskracht Analytisch Bestuursensitiviteit Oordeelsvorming Resultaatgerichtheid Plannen en organiseren  Je komt te werken binnen het team Advies en Informatie dat valt onder de directie Klant, Advies en Informatie. Holland Branding is onderdeel van deze opdracht. Dit valt onder de Directie Internationaal Ondernemen (DIO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft als gewaagd doel dat Nederland in 2020 toonaangevend is en wordt gezien als innovatieve handels- en investeringspartner voor het oplossen van wereldwijde uitdagingen. Holland Branding draagt bij aan deze doelstelling en wordt toegepast in internationale activiteiten van publiekprivate partnerschappen, missies, beurzen tot toonaangevende internationale evenementen als Habitat III en de COP 22. Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
SchaalX
14-03-2018 11:23