Communicatieadviseur Den Haag

Je waakt over een consistente aanpak van de communicatie van het NDN en het NCSC en ondersteunt collega’s met advies over de inzet van communicatiemiddelen en  oplossingen. Je schrijft communicatieplannen en bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van middelen, het schrijven van teksten en aansturen van externe leveranciers.  Je adviseert het management en beleidscollega’s van het NCSC over de inzet van communicatie als instrument om (organisatie) doelstellingen te bereiken. Je bewaakt, samen met je communicatiecollega’s bij de eenheid communicatie van de NCTV, de communicatieve samenhang tussen operationele communicatie over cybersecurity (verantwoordelijkheid NCSC) en strategische (beleids)communicatie over cybersecurity (verantwoordelijkheid NCTV). Je draagt bij aan de totstandkoming van kernboodschappen en woordvoeringslijnen en stemt deze af met de woordvoerder cybersecurity (directie communicatie J&V) en communicatiecollega’s NCTV. Je adviseert over deelname/vertegenwoordiging van het NCSC bij bijeenkomsten, conferenties, stakeholdersessies en/of andere gelegenheden (uitnodigingenbeleid). Bij incidenten en opschalingen neem je deel aan het incidentteam van het NCSC. Je stemt over crisiscommunicatie rond incidenten af met de communicatiecollega’s van de NCTV en de woordvoerder Cybersecurity van J&V. Je waakt over een consistente aanpak van de communicatie van het NDN en het NCSC en ondersteunt collega’s met advies over de inzet van communicatiemiddelen en – oplossingen. Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting communicatie. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het ontwikkelen en realiseren van het communicatiebeleid en adviseren over de door te voeren communicatiestrategie. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur bij de Rijksoverheid. Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Competenties; Plannen en organiseren Resultaatgericht Zelfstandigheid  Besluitvaardigheid Overtuigen Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De missie van het NCSC is het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid. De primaire doelgroepen van het NCSC zijn de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Overige relevante informatie (Optioneel, bijvoorbeeld voorkeur voor gespreksdata) Het NCSC bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Waar het nu nog deel uitmaakt van de NCTV gaat het per 1 januari 2019 verder als zelfstandige uitvoeringsorganisatie (onderdeel va het ministerie van Justitie en Veiligheid). Het jaar 2018 is het overgangsjaar waarin de communicatietaken van het NCSC nader worden gedefinieerd en uitgewerkt, in samenhang met de cybercommunicatietaken van de NCTV. Op dit moment werken er (nog) geen andere communicatiecollega’s bij het NCSC. Het betreft dan ook een nieuwe functie waarbij je zelfstandig opereert, in nauwe samenwerking met collega’s van de eenheid communicatie van de met collega’s van de eenheid communicatie van de NCTV. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
20-03-2018 10:29