Communicatieadviseur Den Haag

Communicatie activiteiten aangaande integrale beveiliging Rijksoverheid zoals; Je voert integrale en rijksbrede bewustwordingcampagnes uit en waar mogelijk sluit je dit aan op bestaande campagnes en communicatiemomenten. Je doet voorstellen in samenwerking met diverse betrokken partijen. Je stimuleert het gebruik van de I-bewustzijn modules door alle medewerkers bij de Rijksdienst. Je maakt bepaalde activiteiten bekend. Zoals inloopspreekuren, lunchlezingen en netwerkcafés door middel van folders/flyers en interne digitale visualisaties. Je ontwikkelt een webportaal. Dit als gezamenlijk initiatief van CIO Rijk en Rijks-BVA. Dit initiatief zal worden gericht op de gehele Rijksdienst. Om aandacht te vestigen op dit portaal kunnen twee keer per jaar campagneweken worden georganiseerd. Je dient continue aandacht te genereren door het aansluiten bij de momenten waarop de ambtenaar met ‘veiligheid’ in aanraking komt of wanneer het bij hem/haar on top of mind is (bijvoorbeeld door actualiteit).  Een afgeronde hbo-opleiding in de richting communicatie. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als communicatieadviseur bij de Rijksoverheid. Bij voorkeur affiniteit met het veiligheidsdomein. Je hebt ervaring met interne communicatie en campagnes.  Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich hard voor Nederlanders en de Nederlandse belangen en waarden, overal ter wereld. Samen met andere landen werkt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan wereldwijde uitdagingen. In deze opdracht gaat met name over de interne communicatie en de ontwikkelingen daaromheen.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
21-03-2018 14:39