Marketing & Communicatiemedewerker Den Haag

Opstellen en uitvoeren marketing- & communicatieplan. Up to date brengen en houden rijksportaal pagina. Uitwerken promotiemateriaal voor programma. Ontwikkelen programma identiteit. Uitwerken organisatieconcept consultatiedagen. Samenwerking met andere (marketing)communicatiemedewerkers inzake integrale activiteiten voor het programma. Voorkomende communicatiewerkzaamheden bij nieuwe pilots en op te starten projecten Verbinding met de communicatiedoelstellingen van innovatieagenda van de opdrachtgever. Inrichten/Inzet van nieuwe, moderne communicatieplatformen (incl. social media) Schrijven van artikelen voor vakbladen, overheidsbladen en marktbladen. Een hbo/wo diploma richting marketing & communicatie. Aantoonbare en relevante ervaring met de producten en diensten zoals beschreven in de opdrachtomschrijving (zowel binnen het Rijk alsmede het bedrijfsleven). Ervaring met het bedenken en inzetten van innovatieve middelen en acties op gebied van marketing & communicatie. Beschikbaar gedurende de gevraagde periode. Kennis van rijksbrede communicatie. In de aanpak van het programma e-Beveiliging staat “met, voor en door het Rijk” te werken centraal. Dit programma bevordert de integraliteit en samenhang tussen de portefeuilles op het gebied van gastvrijheid, veiligheid, beveiliging. De projecten die gestart worden, hebben een nauwe relatie met het door het programma opgestelde bezoeker- en digitaal spoor (bezoeker journey). Op basis hiervan wordt er een aparte rijks- en marktconsultatie dag georganiseerd i.s.m. respectievelijk de verschillende Rijksonderdelen en marktpartijen. Door rijksbrede samengestelde teams (incl. deelname private sector indien nodig) worden de projecten uitgevoerd. Er zal een rijksbreed privacy team ingericht worden die datavraagstukken kan onderzoeken en advies kan geven over uitkomst en uitrol ervan.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
29-03-2018 11:39