Communicatieadviseur Den Haag

Je neemt deel aan het directiebrede overleg over communicatie. Je geeft ondersteuning aan de projecten op uitvoerend niveau. Je zorgt voor tijdig aanlevering van artikelen en vooraankondigingen. Je stelt artikelen op voor verschillende communicatiemedia. Je zorgt voor passende aanlevering van illustratie/afbeelding bij elk artikel. Je redigeert van alle aangeleverde artikelen. Je bent de ambassadeur voor de directiebrede nieuwsbrief en daarbij weet jij de medewerkers enthousiast te maken voor het leveren van bijdragen. Je houdt het Informatieplan actueel en aantrekkelijk op de online community JenV Connect. Je helpt mee met bijeenkomsten van de organisatie. Je bent in het bezit van minimaal een hbo-opleiding. Je hebt ervaring met het totale communicatiepallet, specifiek combinaties van on- en offline communicatiemiddelen. Je hebt kennis van het Informatievoorzieningsdomein bij de Rijksoverheid in het algemeen en van het JenV in het bijzonder. Je hebt ervaring met aanhang van verbindingen met stakeholders binnen en buiten de organisatie. Je bent in staat om draagvlak te creëren en te bewaken o.a. bestuursniveau. Je hebt ervaring om input-kanalen te creëren om juiste en gedoseerde informatie op te halen. Dit project vindt plaats bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De coördinatie van de uitvoering van het Informatieplan ligt bij de directie Informatisering & Inkoop, kortweg DI&I. De portfolio office binnen DI&I zorgt voor de dagelijkse monitoring van de voortgang van het Informatieplan. Vanuit deze rol voorziet zij de CIO-Raad van informatie over de voortgang op de uitvoering van het Informatieplan en agendeert eventuele knelpunten. Naast de rapportagelijnen verzorgt het bureau de coördinatie van de communicatie rondom het plan en de programma’s. De portfolio office coördineert de communicatie over het Informatieplan en de programma’s. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
05-04-2018 11:19