Leden Ledenraad

De Ledenraad voert het goede gesprek met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over de missie, de visie en het beleid van de EO, en beïnvloedt het beleid op hoofdlijnen. Zo is de Ledenraad betrokken bij de eerste fase van het maken van het meerjarenbeleidsplan. De Ledenraad bestaat uit 67...
Mediavacature
07-05-2018 18:20