Marketing & Communicatieadviseur Rotterdam

Je adviseert schooldirecties en de onderwijsteams en stelt strategische en tactische marketing- en communicatieplannen op. Je brengt klantreizen binnen de scholen in kaart, analyseert relevante (markt)ontwikkelingen en trends en stelt op basis hiervan wervingsplannen op. Je houdt de school- en opleidingspagina’s op zadkine.nl en de social media-kanalen up to date inclusief toepassing van SEO en SEA. Je verzorgt de redactie en eindredactie van diverse uitingen zoals brochures, persberichten, flyers en nieuwsbrieven en je coördineert voorlichtingsdagen. Je geeft sturing aan projecten, zoals de positionering van de scholen. Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding richting communicatie of marketing en minimaal 5 jaar ervaring als Marketing- en Communicatieadviseur. Je hebt brede ervaring, onder andere met het geven van marketingcommunicatieadvies, projectmanagement, (wervings)campagnes, redactie, contentcreatie, customer journeys en evenementenorganisatie. Je hebt affiniteit met de opleidingsrichtingen van de scholen en met de doelgroep jongeren (jongerenmarketing). Jouw belangrijkste persoonlijke kenmerken zijn: integer, resultaat- en klantgericht en goed kunnen samenwerken, ondernemend, proactief, creatief.   Zadkine Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Zo’n 16.000 leerlingen volgen onderwijs aan de 12 scholen van Zadkine. Het onderwijs is herkenbaar georganiseerd voor (aankomende) studenten en het bedrijfsleven. Zadkine heeft haar wortels in het openbaar onderwijs en heeft een open en ondernemende cultuur. Studenten worden voorbereid op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij.  Afdeling Marketing & Communicatie De afdeling Marketing & Communicatie ondersteunt het onderwijs op het vlak van (online) marketing, (interne) communicatie en studiekeuze  en studentenwerving. De afdeling bestaat uit zo’n 20 medewerkers en wordt aangestuurd door de manager Marketing & Communicatie. De Marketing- en Communicatieadviseurs zijn ieder verbonden aan een aantal scholen en werken op locatie. Zij werken nauw samen met de schooldirecteuren van de betreffende scholen en met de onderwijsteams, de Marketing & Communicatiecollega’s op andere scholen en met de corporate afdeling Marketing & Communicatie. Consultant name: Erik de VogelConsultant phone: +31614375946
SchaalX
02-07-2018 13:34