Communicatieadviseur Programma USB Den Haag

Opstellen en uitvoeren van de communicatie-aanpak in lijn met het implementatieplan. Opstellen & uitvoeren van (in- en externe) stakeholderkalender: wie ontvangt wat en wanneer?  Informatiebijeenkomsten organiseren voor stakeholders met als doel voorbereiden op de veranderingen. Afgeronde hbo-opleiding richting communicatie of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring.  Minimaal zeven jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur in het vakgebied (project)communicatie binnen de rijksoverheid (bij voorkeur binnen Justitie en Veiligheid). Ruime ervaring met het werken in projectverband en met communicatie over programma- en projectdoelstellingen naar de verschillende stakeholders (van strategisch tot aan operationeel). Ervaren in het aansturen van externe communicatie-adviesbureaus en het vertalen van plannen en ideeën naar concrete en scherpe briefings (maatwerk) voor de betrokken stakeholders.  Ruime ervaring in (o.a. aansturing) ontwikkeling van middelen als: animatie, customer journeys, infographics, persona’s, magazines, presentatie, FAQ’s, QRC, poster, nieuwsbrief, intranet, brieven, etc.  Competenties; goed ontwikkelde adviesvaardigheden én sterk in het geven van uitvoering daarvan; prioriteiten stellen, planmatig en gestructureerd werken; goed en snel de weg vinden in complexe omgevingen; politiek bewust en organisatie-sensitief. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
06-07-2018 15:23