Communicatieadviseur Rijswijk

Vertalen van organisatievraagstukken naar communicatievraagstukken. Adviseren – vanuit de invalshoek van effectieve communicatie – over voorgenomen IND-beleid en beleidsuitvoering. Geven van communicatieadvies binnen projecten met een hoog beleidsmatig en politiek afbreukrisico. Optreden als projectleider van complexe communicatieprojecten. Opstellen van communicatieboodschappen naar diverse doelgroepen. Optreden als onafhankelijk adviseur en stevige gesprekspartner. Helpen en faciliteren van de organisatie bij het communicatief vaardig(er) worden. Proactief op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden die bijdragen aan het verbeteren van de communicatie binnen het programma en binnen de IND. Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een studie op het gebied van communicatie(wetenschap). Beroepsprofiel communicatie C of vergelijkbaar. Ruime ervaring met interne communicatie en verandermanagement. Ruime relevante werkervaring in meerdere organisaties. Aantoonbare coördinerende vaardigheden. Je kunt op meerdere niveaus in de IND-organisatie opereren. Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het communicatievakgebied. Competenties; uitstekende advies- en communicatievaardigheden, uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden,verbinder, integer, creëert zo draagvlak voor verandering. Je komt te werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De functie zal worden ondergebracht bij het team Corporate Communicatie van de directie Dienstverlenen. Inhoudelijke afstemming heb je met de programmamanager en met de tactisch manager Communicatie. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
19-07-2018 13:21