Communicatieadviseur project "Loonaangifte" Amsterdam en Utrecht

Je stelt kaders op voor de communicatie rond producten, processen en projecten.   Je  coördineert de productie van communicatiemiddelen, bewaakt de kwaliteit.  Je leg financiële verantwoording af over het budget. Je analyseert en signaleert probleem/wens en doet zo nodig nader onderzoek vervolgens draagt oplossingen c.q. verbetervoorstellen aan. Je maakt een plan van aanpak, bespreekt advies / voorstel en stemt af met de opdrachtgever. Je zorgt voor draagvlak en inbedding van de oplossingsrichting.  Je vertegenwoordigt de afdeling als specialist op het vakgebied in overlegsituaties.   Je schrijft artikelen, nieuwsberichten en andere teksten zoals een communicatiematrix (doelgroepen, boodschap), een communicatie-kalender, communicatieprotocollen en belscripts. Je bent in het bezit van een afgeronde hbo- of wo opleiding in de richting communicatie, journalistiek, marketing of media; Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in en met projecten. Daarnaast beschik je ook over aantoonbare adviesvaardigheden die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers De communicatieadviseur maakt onderdeel uit van één van de divisies, lijndirecties of stafafdelingen van UWV. De communicatieadviseur ressorteert functioneel onder het Hoofd Concerncommunicatie. Hij/zij wordt hiërarchisch aangestuurd door de senior communicatieadviseur of het afdelingshoofd van de betreffende afdeling. De communicatieadviseur acteert verder binnen de UWV-kaders in zijn algemeenheid en meer specifiek binnen de kaders vanuit Concerncommunicatie. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
18-09-2018 14:40