Communicatieadviseur Assen

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de communicatieplannen voor organisatiebrede vraagstukken. Je participeert in diverse overleggen en geeft (on)gevraagd (organisatieoverstijgend) advies over de communicatiestrategie.  Je levert een actieve bijdrage aan de profilering van het Kernteam Communicatie Agro & Natuur. Je voert de regie op de communicatieactiviteiten en verbindt tussen de organisatie en haar stakeholders. Je hebt een duidelijk visie over "van buiten naar binnen" en " het werken in een netwerksamenleving". Je adviseert over het persbeleid en ondersteunt bij de beantwoording van persvragen.  Minimaal een hbo opleiding op het gebied van communicatie. Affiniteit met het domein Agro & Natuur. Minimaal 5 jaar ervaring als senior communicatieadviseur binnen de overheid. Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.  Competenties; analytisch, omgevingsbewust, overtuigingskracht, verbindend. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert RVO een deel van het overheidsbeleid gericht op agrarische ondernemers uit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met als doel de kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De focus van deze opdracht ligt op het gebied van het domein Agrarisch Ondernemen en Natuur.  Je werkt samen met collega’s uit de verschillende expertisegebieden binnen de directie (content team, klantteam, datamanagement, pers, marketing & social media e.a.).Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
21-09-2018 09:51