Senior Woordvoerder Amsterdam

Als senior woordvoerder ben je verantwoordelijk voor de woordvoering op verschillende onderwerpen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor journalisten, de Raad van Bestuur, directeuren en interne kennisspecialisten. Je signaleert vroegtijdig relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en analyseert deze op consequenties voor de organisatie. Je vertegenwoordigt UWV in de media op het gehele terrein waarop UWV actief is en houdt daarbij rekening met uiteenlopende belangen. Je adviseert proactief de Raad van Bestuur, directies en kennisspecialisten en coacht en begeleidt hen bij interviews en media-optredens. Je hebt ervaring met crisiscommunicatie en je weet gevoelige issues op een goede manier te managen. Als teamspeler lever je een actieve bijdrage aan de resultaten van het team, realiseer je proactieve media-aandacht en initieer en stimuleer je samenwerking en kennis(ontwikkeling) binnen het team en de afdeling. Jij draait mee in de newsroom die onlangs in gebruik  is genomen. Je bent een stevige gesprekspartner voor management en collega’s en jij weet mensen te winnen voor jouw ideeën. Een wo- of hbo-opleiding op het gebied van communicatie of journalistiek en minimaal zeven jaar ervaring als woordvoerder. Je staat journalisten op een professionele en zorgvuldige wijze te woord en je weet snel te schakelen met directe collega’s. Je maakt je complexe materie snel eigen en vertaalt het in pers- en nieuwsberichten, Q&A’s, artikelen, woordvoeringslijnen, strategische mediaplannen en adviezen. Je hebt ervaring met crisiscommunicatie en issuemanagement binnen een complexe en politiek gevoelige organisatie;  Je bent bekend met (social) media monitoring en je weet deze te vertalen in heldere rapportages; Je herkent je in  het volgende competentieprofiel: Je bent nieuwsgierig en resultaatgericht waardoor je zelf ook proactief publiciteit weet te realiseren voor de organisatie. Je bent een inhoudelijke senior gesprekspartner en beschikt over stevige adviesvaardigheden. Je hebt ervaring met het trainen van collega’s, hen te coachen en begeleiden in het contact met de media. Je beschikt over uitstekende redactionele schrijfvaardigheden en een uitmuntende beheersing van de Nederlandse taal. Je hebt gevoel voor nieuws en politieke en bestuurlijke sensitiviteit rond de onderwerpen die bij UWV spelen. Je bent stressbestendig en een sterke teamspeler.  "Ieder mens wil meedoen. Ergens bij horen en iets bijdragen. Een plek vinden en een rol vervullen in de maatschappij. Werk kan een manier zijn om mee te doen. Maar ook mensen die niet werken, tijdelijk of voor langere tijd, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat." Bij het UWV is het uitgangspunt: De maatschappij kent geen zijlijn en streeft men ernaar dat iedereen kan meedoen. Aan deze missie mag jij als senior woordvoerder een bijdrage leveren. Er zijn veel bijzondere verhalen te vertellen om dit te onderbouwen. Afdeling concerncommunicatie: Concerncommunicatie profileert UWV als een professionele en betrouwbare publieke dienstverlener met meerwaarde voor de maatschappij. Met een geïntegreerde communicatieaanpak werkt de afdeling aan de in- en externe communicatie en reputatie van de organisatie. Concerncommunicatie (33fte) is georganiseerd in drie teams; team mediarelaties, team public affairs en team interne en externe communicatie. Team mediarelaties: Als belangrijke publieke organisatie is UWV veelvuldig in het nieuws. Team mediarelaties (6 fte) is het eerste aanspreekpunt voor de media en houdt zich bezig met de pro- en reactieve publiciteit over UWV. Zo zetten wij actief onze mediacontacten in om onze organisatie, onze mensen en onze kennis over het voetlicht te brengen. Issuemanagement, crisiscommunicatie, (online)reputatiemanagement en (social) media monitoring horen bij het takenpakket van mediarelaties. Door actief te monitoren en hierop te reageren, komen we niet voor verrassingen te staan.  UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Wazo en Ziektewet voor meer dan 1,3 miljoen klanten.  Bij UWV werken meer dan 18.000 werknemers. Consultant name: Paula VerheulConsultant phone: +31642213651
SchaalX
29-10-2018 08:56