Communicatieadviseur Den Haag

Je regisseert communicatievraagstukken.  Je stelt proactief een communicatieplan en/of -aanpak op en voert deze uit.  Je adviseert gevraagd en ongevraagd en onder andere over de in te zetten kanalen en middelen.  Je houdt overzicht en handelt doortastend op verschillende niveaus in de organisatie.  Je legt hierbij de juiste verbindingen tussen de verschillende expertises en vertaalt de ontwikkelingen op jouw eigen werkpakket door naar bredere thema’s en ontwikkelingen.  Je zorgt met jouw collega's voor een heldere samenhang van de diverse communicatie activiteiten /middelen. Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding en uitstekende kennis van het vakgebied communicatie. Je bent aantoonbaar vaardig in het strategisch adviseren Je bent ervaren over het opstellen van communicatieadviezen, en je kunt ook een eigen communicatienetwerk opbouwen. Je kunt in crisissituaties alert, zorgvuldig en proactief handelen. Je bent de voorzitter van een communicatiewerkgroep en als lid in de projectgroep van een energieproject. Je bent bereid om ook buiten kantooruren en op locaties door het gehele land te werken, bijvoorbeeld als eerste aanspreekpunt voor de lokale media tijdens een informatieavond. Competenties; politiek/bestuurlijk, uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen, resultaatgericht. Je komt te werken bij RVO binnen het team Energieprojecten.  Het team Energieprojecten heeft ruime ervaring met het ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorlopen van vergunningenprocedures voor hoogspanningsverbindingen, windparken, elektriciteitscentrales en gasleidingen. Bij het team Energieprojecten werken op dit moment al drie communicatieadviseurs aan andere energieprojecten. Indien nodig zal je ook ingezet worden op andere communicatieactiviteiten die binnen team Energieprojecten worden uitgevoerd.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
06-12-2018 15:40