Strategisch Communicatieadviseur Digitale Overheid Den Haag

Opstellen van een meerjarige communicatiestrategie en communicatiejaarplannen. Aansturen van externe partijen t.b.v. de realisatie van communicatie. Sturen op/bewaken van samenhang tussen de verschillende dossiers. (Pro-actief) adviseren t.b.v. agendering, samenhang en verbinding (actielijnen, binnen ministerie, interdepartementaal, stakeholders etc.). Multidisciplinair samenwerken, onder meer: afstemmen met woordvoering (profileren bewindspersonen), onderzoek (evaluatie en monitoring), betrokken ministeries (samenhang en verbinding in kader van Nederlandse Digitaliseringsstrategie).portefeuillehouders, programmamanagement en directieteam (beleidsdoelen realiseren,gemeenschappelijke ambities in de transitie hooghouden). Aansturen van communicatieadviseurs t.b.v. de realisatie van communicatie. Maken en bewaken van communicatieplanningen. Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo opleiding. Je hebt ervaring met complexe, langlopende programma’s en interdepartementale samenwerking; Je beschikt over ruime ervaring in overheidscommunicatie. Je hebt kennis van verander/transitieprocessen. Je beschikt over aantoonbare ervaring in meerdere adviesrollen (interne en externe communicatie, onderzoek, stakeholdermanagement, verandercommunicatie, storytelling, social media etc.). Je hebt affiniteit met technologie, samenleving en innovatie.   De directie Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de sturing en uitvoering van de 71 actielijnen uit de Agenda. De actielijnen worden opgepakt en uitgevoerd met partijen binnen en buiten de overheid. Binnen de directie is er een “team Agenda”, dat stuurt op de planning, governance en communicatie.  Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
14-12-2018 16:15