Marketingcommunicatie Adviseur Hilversum

Vanuit MPD begeleid je de klant, PNO Media, bij het ontwikkelen van het marketingcommunicatie beleid en je zorgt hierbij voor draagvlak voor jouw vernieuwende ideeën op het gebied van merkpositionering en marketingcommunicatie. Je ontwikkelt een jaarplan inclusief budget en zorgt voor de uitvoering hiervan, deels zelf, deels door  aansturing van externe partijen (bureau’s, vormgevers, tekstschrijvers) en in nauwe samenwerking met jouw communicatie collega. Je denkt en handelt  continu vanuit de klant: hoe kun jij ingewikkelde informatie, visie en toegevoegde waarde zo effectief en aantrekkelijk mogelijk bij de doelgroep laten landen? Je monitort actief de ontwikkelingen in de pensioenmarkt, ziet kansen en bedreigingen voor onze klant en deelt dit actief met het MT en directie. Bij grote projecten, zoals de ontwikkeling van een nieuwe website, heb jij een coördinerende en deels uitvoerende rol met betrekking tot de marketingcommunicatie doelstellingen. Een afgeronde communicatieopleiding op hbo of wo niveau. Minimaal 5 jaar ervaring als (marketing-)communicatieadviseur in een brede rol o.a. op het gebied van merkpositionering en marketingcommunicatie. Je bent in staat complexe pensioenmaterie snel te doorgronden en dit te vertalen naar creatieve concepten die het merk, de visie en de toegevoegde waarde van PNO Media ondersteunen. Jouw belangrijkste competenties zijn: verbindend, resultaatgericht,  organisatiesensitief, sterk op inhoud en tegelijk creatief en vernieuwend, energiek en optimistisch. Bij sterke voorkeur neem je ervaring mee van buiten de pensioenbranche. MPD Media Pensioen Diensten (MPD) is de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media en ondersteunt dit fonds in zijn ambitie om leidend te worden in pensioenoplossingen voor werkgevers in de creatieve industrie. Voor PNO Media betekent dat verdere groei in de creatieve industrie door aansluiting van andere pensioenfondsen en nieuwe werkgevers. PNO Media stelt werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden centraal in zijn dienstverlening en speelt met eigentijdse pensioenoplossingen in op maatschappelijke ontwikkelingen. PNO Media heeft geen winstoogmerk en streeft naar een (kosten)efficiënte uitvoering van zijn pensioenoplossingen. Met zo’n 60 medewerkers is MPD een wendbare en flexibele organisatie waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.  Team MCC Het team Marketing, Communicatie en Commercie bestaat uit 2 (marketing)communicatieadviseurs, een productmanager, een relatiemanager, een pensioenconsultant en een commercieel medewerker binnendienst, en wordt aangestuurd door een manager aan wie je rapporteert. Het MCC-team is in beweging. Er liggen volop kansen om als marketingcommunicatieadviseur een actieve rol te pakken m.b.t. efficiënt en plezierig samenwerken.   Consultant name: Erik de VogelConsultant phone: +31614375946
19-12-2018 12:49
SchaalX