Communicatieadviseur Den Haag

Je stelt een interdepartementale communicatiestrategie voor de RIC op. Je vertaalt deze communicatiestrategie naar concrete communicatieaanpakken voor meerdere doelgroepen. Je voert de plannen zelf uit en je houdt de regie op uitwerking van activiteiten en middelen. Je adviseert over de inzet van on-offline communicatiemiddelen en bent verantwoordelijk voor de totstandkoming ervan. Daarbij neem je ook een nieuw te ontwikkelen huisstijl voor het RIC voor je rekening. Je geeft vorm en inhoud aan het verbeteren van de interne en externe communicatie. Je vertaalt standpunten, plannen en ambities van je opdrachtgevers naar communicatieoplossingen. Je signaleert klantbehoeften en externe ontwikkelingen en je kunt deze vertalen naar nieuwe initiatieven.  Je geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over communicatie gerelateerde onderwerpen, waarbij je gevoel blijft houden voor verhoudingen.  Je hebt een afgeronde hbo- of wo opleiding en minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie.  Je bent bekend met de processen en de (inter)departementale verhoudingen binnen de Rijksoverheid.  Je bent iemand die advies en uitvoering goed weet te combineren.  Je bent in staat om ingewikkelde informatie aantrekkelijk en correct te vertalen in woord en beeld voor diverse doelgroepen en diverse media.  Je hebt affiniteit met het thema innovatie, je bent iemand die snel kan schakelen en een nieuwe ontwikkeling eerder als kans dan als een bedreiging ziet.  Je staat stevig in je schoenen en bent sterk in het plannen en organiseren van je werk.  Competenties; pragmatische instelling, proactief en ‘can do’ mentaliteit, doener en denker, politiek-bestuurlijk sensitief, teamspeler, uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Je gaat aan de slag binnen het innovatieteam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het lanceren van de Rijks Innovatie Community. Dit is een netwerk van en voor innovatoren werkzaam bij de Rijksoverheid, agentschappen en gelieerde zelfstandige bestuursorganen.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
10-01-2019 14:50
SchaalX