Communicatieadviseur Den Haag

Opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie voor het programma. Bewaken van de samenhang (landelijk en lokaal) van het programma vanuit communicatieperspectief. Adviseren en begeleiden van programma- en projectleden in hun communicatie. Het informeren van gemeenten over de programmavoortgang en ontwikkelingen op breder LVV gebied, zowel dmv (aantrekkelijk vormgegeven) standaard materiaal als periodieke online updates (vlog, social media, etc.). Informeren en waar relevant ondersteunen van de woordvoerders rondom LVV’s. Opzetten en onderhouden van (communicatie)netwerken met in- en externe partners. Het organiseren van netwerkevents op dit terrein ter wille van de samenwerking. Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding Communicatie op hbo-niveau of aantoonbaar relevante ervaring. Je bent bekend met lokale (gemeentelijke) communicatieprocessen en je bent in staat op strategisch niveau te adviseren. Je hebt ervaring in het communiceren met moeilijk bereikbare doelgroepen (illegaal verblijvende vreemdelingen). Je hebt ruime ervaring met werken in een complexe omgeving met stakeholders met uiteenlopende belangen. Je hebt ervaring met het aanpassen van communicatieproducten naar specifieke doelgroepen met een overeenkomstige boodschap. Je hebt kennis van gedragsbeïnvloeding en ervaring met programmacommunicatie en stakeholdercommunicatie. Je hebt ervaring met het begeleiden van communicatieproducten voor de primaire doelgroep (mensen zonder verblijfsrecht). Je hebt ruime ervaring met het schrijven in heldere en begrijpelijke taal en ruime kennis en ervaring met moderne communicatie (veel beeld, weinig tekst, alles online). Competenties;  bestuurlijk en politiek sensitief, schakelen tussen denken en doen, ‘hands on’ mentaliteit, vindt het vanzelfsprekend zelf de praktische uitvoering van de adviezen ter hand te nemen, sociaal vaardig, verbindend en kunt verschillende belangen samen brengen. Voor het programma LVV van de migratieketen maak je functioneel deel uit van het programmabureau en je wordt aangestuurd door de programmamanager.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
SchaalX
23-01-2019 14:03