Communicatieadviseur Den Haag

Je vertaalt de communicatiestrategie in operationele activiteiten. Je maakt een basispresentatie klaar voor teammanagers. Je haalt goede voorbeelden op en vervolgens plaats je dit regelmatig op het intranet.  Je helpt met het meedenken/mede organiseren en communiceren van bijeenkomsten op locaties. Je hebt een afgeronde hbo opleiding en uitstekende kennis van het vakgebied communicatie. Je hebt ervaring om communicatiestrategie van papier naar werkelijkheid te brengen.  Je hebt kennis over en ervaring met plannen en organiseren. Je bent bereid om regelmatig te reizen naar de andere vestigingen van de opdrachtgever. Competenties; communicatieve vaardigheden, een doener met een creatieve inslag, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, plannen en organiseren. Het team waarin je werkt bestaat uit twee strategisch adviseurs die de opdracht hebben om de uitrol van de Agenda 2022 voor de hele organisatie te faciliteren en die de leiding hebben binnen het team. Het team bestaat verder uit een extern adviseur, een senior communicatieadviseur en een secretaris. Met name met de senior communicatieadviseur en de corporate communicatieafdeling zal een hechte werkrelatie ontstaan. Daarnaast zijn er nog veel andere onderdelen binnen de organisatie waar mee samen wordt gewerkt om de Agenda 2022 tot een succes te maken. Van jou wordt verwacht dat je daar gemakkelijk en snel contact mee maakt.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
23-01-2019 13:27
SchaalX