Communicatieadviseur Programmatische Aanpak Gouwe Den Haag

Je adviseert over de communicatiestrategie in Fase 2; Je zorgt zowel op tactisch als operationeel niveau voor het voorstellen, uitwerken en realiseren van diverse communicatiemiddelen en afstemmen van de communicatie. Zoals het schrijven van nieuwsbrieven en persberichten en organiseren van bijeenkomsten; Samen met een bureau en het programmateam geef je uitvoering aan het participatietraject met de omgeving en implementatie daarvan; Afstemming met de afdeling communicatie van de provincie Zuid-Holland en met de communicatiecollega's van de gemeenten, regio en het Hoogheemraadschap; Bijwonen van overleggen van programmateam en werksessies; Het onderhouden van relaties met stakeholders, input leveren voor het stakeholdermanagementsysteem en voorbereiden en uitvoeren van bijeenkomsten in dit kader (bijvoorbeeld rondetafelgesprekken); Adviseren van de programmamanager, omgevingsmanager, ambtelijk opdrachtgever en woordvoerders. Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting communicatie; Ervaring met het regelen van communicatiemiddelen en organiseren van bijeenkomsten; Ervaring met stakeholdermanagement binnen bestuurlijk-maatschappelijk complexe projecten; Ervaring met het bepalen van de communicatiestrategie; Je beschikt over aantoonbaar bestuurlijk/maatschappelijke sensitiviteit en aansturen op risicobeheersing; Je hebt aantoonbare ervaring met gebiedsprocessen, waarbij contacten in de regio Gouwe een pré zijn; Je bent zowel sterk in tactisch als operationeel werk; Daarnaast ben je resultaatgericht, ben je creatief, heb je zelfreflectie en ben je stressbestendig en eerlijk. Jij zal deel uitmaken van het kernteam en programmateam bij de provincie Zuid-Holland en zal intensief samenwerken met de omgevingsmanagers. Je voert wekelijks overleg en legt verantwoording af aan de projectmanager (projectcommunicatie) en Ambtelijk opdrachtgever (bestuurlijke communicatie). Je wordt ingezet op de communicatie voor de Programmatische aanpak Gouwe in fase 2. Dat wil zeggen de processen en producten om te komen tot een definitief maatregelenpakket en één gezamenlijk Uitvoeringsprogramma en de benodigde bestuursovereenkomsten. Je zal naast het PZH team en het programmateam, nauw samenwerken en afstemmen met het ingenieursbureau dat wordt geselecteerd voor het trechteringsproces en het opstellen van de schetsontwerpen ten behoeve van het door de provincie op te stellen uitvoeringsprogramma als met het communicatiebureau dat de communicatie van het project N207 Zuid verzorgt.Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
24-01-2019 11:43
SchaalX