Adviseur Communicatieonderzoek Den Haag

Je zorgt, in nauwe samenwerking met collega's en opdrachtgevers, voor het opstellen, coördineren en uitvoeren van een strategisch onderzoeksprogramma; Je inventariseert de onderzoeksvraag, waarbij je kijkt naar hoe breed en diep het onderwerp is, welke invalshoeken van belang zijn, om welke doelgroepen het gaat, welke communicatievragen beantwoord moeten worden en waar de uitkomsten van het onderzoek voor nodig zijn; Je stelt een briefing/inkoopaanvraag op en zet deze uit bij diverse onderzoeksbureaus; Je beoordeelt offertes en voert startgesprekken met onderzoeksbureaus; Je coördineert het onderzoeksproces, zorgt dat de aanbesteding en uitvoering van het onderzoek goed verloopt en bent een onmisbare schakel tussen de opdrachtgever (een collega van EZK, LNV, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) en de opdrachtnemer (het onderzoeksbureau); Je zorgt ervoor dat de presentatie van het strategisch advies en later de uitkomsten van het onderzoek aantrekkelijk zijn, heldere conclusies en aanbevelingen bieden, en direct toepasbaar zijn; Je bent in staat om beknopte communicatieonderzoeken zelf uit te voeren. Je bent in het bezit van een wo-diploma en hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie in een complexe omgeving; Je bent vaardig in het uitvoeren van beknopte communicatieonderzoeken en het analyseren en duiden van de onderzoeksresultaten; Je hebt ervaring met kwalitatief en kwantitatief sociaal onderzoek, onderzoeksmethoden en analysetechnieken en jouw kennis over deze onderdelen is up-to-date; Je voegt uitkomsten van onderzoeken samen tot een eenduidig advies; Je bent goed in staat om op strategisch niveau te adviseren en tegelijkertijd hands-on-onderzoeksvraagstukken uit te voeren; Je hebt ervaring met het omgaan met tegengestelde belangen en ondertkent politieke afbreukrisico's; Je hebt oog voor kansen om nieuwe producten te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte binnen de organisatie; Je vindt het leuk om workshops te begeleiden; Je helpt collega's bij het ontwikkelen van omgevingssensitiviteit en/of het in kaart brengen van voor hen relevante netwerken en/of stakeholders. Je komt te werken bij het team Omgevingskennis binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  Zij zorgen voor goede kennis van wat er speelt in de media en bij de burger, stakeholders, de wetenschap en belanghebbenden om zo te zorgen voor beter beleid én een betere uitvoering hiervan. Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
01-02-2019 13:53
SchaalX