Senior Communicatieadviseur Amsterdam

Het schrijven en uitvoeren van het communicatieplan ten behoeve van het convenant; Coördinatie op activiteiten en afstemming met de 10 convenant-partijen; Adviseren van de projectleider Convenant bij UWV; Invulling geven aan een digitaal magazine, gericht op het informeren en enthousiasmeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid; Je zorgt voor verbinding van de SMZ-brede visie en activiteiten met het project en andersom. Een afgeronde hbo of wo opleiding in de richting communicatie(wetenschappen), commerciële economie, marketing, sociale- en organisatiepsychologie, taal en letterkunde; Minimaal 10 jaar werkervaring als communicatieadviseur; Je functioneert op academisch werk- en denkniveau en kunt dit in jouw cv aantonen; Ervaring binnen dit onderwerp of binnen één van de convenant-partijen is een grote pré. Je komt te werken binnen het projectteam. Nadere informatie over de samenstelling volgt nog. Het convenant heeft als doel een effectieve re-integratie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te bereiken of behoud van werk zodat uitval op de arbeidsmarkt wordt voorkomen. De convenant partijen zijn: UWV, GGZ Nederland, Cedris, Divosa, Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden (MMM), MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  Uit onderzoek blijkt, dat mensen met een psychische kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid en dat zij 30% minder kans hebben op een betaalde baan. Voor mensen met lichte tot milde psychische aandoeningen geldt dat zij 10-15% minder kans hebben op een betaalde baan en twee keer zo vaak werkloos zijn als mensen zonder psychische aandoeningen. Langdurige psychische aandoeningen leiden ook tot een vervroegde uitstroom op de arbeidsmarkt. Zorgwekkend is de toename van psychische klachten onder de jongere generatie: in de leeftijd van 25 tot 45 jaar zijn psychische aandoeningen de belangrijkste oorzaak van verzuim. Preventie is hierbij van belang. Het aantal schoolverlaters is groot, voor kwetsbare jongeren is het vaak extra moeilijk om op de arbeidsmarkt te participeren en toe te treden. veel psychische stoornissen komen tussen het 16e en 23e levensjaar aan het licht en kunnen zonder deskundige behandeling gemakkelijk verergeren. Dit maakt duidelijk dat preventie van groot belang is en dat er ook veel aandacht moet zijn voor toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Een complicerende factor bij het hebben van een psychische kwetsbaarheid is dat mensen stigma en discriminatie op het werk ervaren. Uit recent verschenen studies blijkt dat werkgevers in het algemeen minder genegen zijn om mensen met een psychische kwetsbaarheid een baan te bieden. Stigma, gebrek aan kennis over psychische kwetsbaarheid en handelingsverlegenheid spelen hierbij een rol. Het is dus belangrijk werkgevers waar nodig hierover te informeren en/of te ondersteunen. Ook is er een duidelijke relatie tussen een uitkeringssituatie en het gebruik van psychische zorg; Uitkeringsgerechtigden (exclusief AOW) maken drie keer zo vaak gebruik van psychische zorg als werkenden. Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
03-02-2019 15:52
SchaalX