Communicatieadviseur Infra & bodem Haarlem

Ontwikkeling communicatieaanpakken voor de N239 en N243 en coördineren van de uitvoering daarvan. Ontwikkeling communicatieaanpak, stakeholderanalyse voor groenproject Diemerscheg en uitvoering daarvan. Monitoren en signaleren van ontwikkelingen die invloed hebben op de communicatie in de omgeving en binnen het project. Actualiseren en beheren projectinformatie op de website. Organiseren informatiebijeenkomsten/-momenten voor bewoners en belanghebbenden. Beheren en observeren social media (Twitter). Ondersteunen/adviseren omgevingsmanagers bij contacten met omwonenden en andere stakeholders. Onderhouden van contacten en afstemmen communicatieactiviteiten met de aannemer. Je hebt een afgeronde HBO diploma en minimaal 5 jaar ervaring als omgevingscommunicatieadviseur. Je hebt ervaring met gebieds- en omgevingscommunicatie bij complexe infra-programma’s en –projecten. Bij voorkeur ervaring binnen provinciale, gemeentelijke, rijksoverheid of aanverwante organisaties. Je hebt ervaring met het opstellen van communicatie aanpakken gericht op interactie en verbinding met diverse stakeholders in een gebied. Je bent in staat om met deadlines te werken en weet van aanpakken. Je hebt ervaring met het (laten) realiseren van communicatiemiddelen. Competenties; Grote mate van zelfstandigheid, initiatiefrijk, analytisch en in staat om verbanden aan te leggen, oplossingsgericht Je werkt voor de uitvoering van jouw werkzaamheden intensief samen met de betrokken omgevingsmanagers, de projectmanagers, de aannemers, de communicatieadviseurs van het team project- en programmacommunicatie en de woordvoerders.  De uren indeling zal als volgt luiden; - N239 en N243: 20 uur per week, - Diemerscheg: 8 uur per week, - Regioregie: 4-8 uur per week voor een beperkte periode van max 10 weken. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
06-02-2019 15:13
SchaalX