Omgevingscommunicatieadviseur Den Haag

Als communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en bewaken van de projectcommunicatie en daarbij werk je nauw samen met de omgevingsmanagers. Je wordt gestuurd door de nog vast te stellen communicatiedoelstellingen en -strategie en daarnaast heb je een signaalfunctie voor wat betreft de kansen, risico's en bedreigingen ten aanzien van de reputatie van de projecten.  Je stelt media- en stakeholderanalyses en communicatiestrategien en daarnaast ben je verantwoordelijk voor het schrijven en monteren van persberichten, nieuwsbrieven en online content.  Je hebt ervaring met een breed palet aan communicatiekanalen en middelen zowel online, offline maar ook persoonlijk contact met omwonenenden.  Je hebt ervaring in het organiseren en leiden van events ter behoeve van omgevingsprojecten.  Je bent in het bezit van relevante hbo opleiding in de richting van communicatie. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met vergelijkbare infrastructurele projecten. Je hebt kennis en ervaring met functioneren in openbaar bestuur. Je bent een sterke persoonlijkheid met overtuigingskracht en onderhandelingskwaliteiten Je herkent jezelf in de volgende competenties: analytisch, initiatiefrijk, proactief, teamplayer, stressbestendig, omgevingsbewust en politiek/bestuurlijk sensitief. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Provincie Zuid-Holland werkt nauw samen met het Rijk, de omliggende gemeentes aan de RijnlandRoute, een verbetering van de Oost-Westverbinding tussen de A4 en Katwijk. Het programma RijnlandRoute kent drie hoofddoelen, te weten:   - Het realiseren van een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer - Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio Holland Rijnland (en aangrenzende gemeenten) - Het mogelijk maken van ruimtelijk- economische ontwikkelingen in deze regio   Samen met het communicatieteam werk je heldere communicatie voor omwonenden en stakeholders ten aanzien van de projecten. Daarnaast werk je aan een eigentijdse, relevante en strategische communicatieaanpak passend bij de communicatie van de toekomst.  Consultant name: Laura HensbergenConsultant phone: +31683672297
07-02-2019 16:53
SchaalX