Communicatieadviseur project Eerder aanleveren Loonaangifte Utrecht en Amsterdam

Je onderhoudt het projectcommunicatieplan en ontwikkelt en coördineert middelen en activiteiten, zoals  interviews, publicaties, in- en externe nieuwsbrieven, seminars en conferenties, FAQ-lijst.  Je bereidt communicatie(team)overleggen voor en monitort de communicatieve voortgang in het project. Je zorgt er met jouw acties en energie voor dat stakeholders en doelgroepen gestimuleerd worden en blijven om de boodschap van eerdere loonaangifte te blijven uitdragen en hiernaar te handelen. Je bent in het bezit van een afgeronde hbo- of wo opleiding in de richting communicatie, journalistiek, marketing of media; Je beschikt over 5 jaar ervaring met verandercommunicatie in vergelijkbare organisaties. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in en met projecten. Je hebt ervaring met gedragsverandering in een complexe omgeving. Je beschikt over verifieerbare referenties (aard opdracht, naam opdrachtgever, datum oplevering). Jouw belangrijkste competenties zijn: samenwerkingsgericht, pragmatisch, georganiseerd, creatief, vlotte pen (sterke teksten en artikelen), analytisch vermogen (in staat snel inhoud te begrijpen en verbanden te leggen). De communicatieadviseur maakt onderdeel uit van het projectteam Eerder Aanleveren Loonaangifte. Dit projectteam is er op gericht om werkgevers op basis van vrijwilligheid te laten overgaan tot het eerder indienen van kwalitatief hoogwaardige loonaangiften. De communicatieadviseur valt hiërarchisch onder de directieadviseur Gegevensdiensten UWV. Hij/zij wordt functioneel aangestuurd door de ketenmanager loonaangifteketen. Om de loonaangifteketen goed te laten functioneren is samenwerking tussen de drie eigenaren (UWV, de Belastingdienst en het CBS), maar ook met tal van partijen daarbuiten, cruciaal. Om dit belang te borgen is voor de loonaangifteketen een ketenmanager aangesteld. De ketenmanager is verantwoordelijk voor het functioneren van de loonaangifteketen als geheel en wordt daarbij ondersteund door het ketenbureau. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
13-02-2019 20:40
SchaalX