Strategisch communicatieadviseur en woordvoerder Rotterdam

Je bent verantwoordelijk voor het communicatie advies op strategisch niveau en haakt stakeholders op diverse niveau's aan bij belangrijke thema's. Je regisseert en vormt de in- en externe communicatie, de communicatiestrategie, ondersteunt en adviseert aan het directieteam.  Je initieert verbeteringen in het werkproces en de organisatie. Daarnaast begeleidt en coacht medewerkers. Je onderhoudt nauwe contacten met de pers in het kader van persvoorlichting, woordvoering en het zelf agenderen van relevante communiatiethema's. Je voert redactie over communicatie-uitingen, je begeleidt externe optredens van RWS.   Je hebt een wo werk- en denkniveau. Je bent een ervaren adviseur met relevante ervaring, tenminste op het communicatieterrein en bij voorkeur ook op het gebied van externe woordvoering en daarnaast beschik je over een goed netwerk.  Je hebt een (lange termijn) helikopterview, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en je bent ondernemend en verbindend. Je houdt ook in complexe situaties het overzicht en kunt snel schakelen. Je kunt goed samenwerken, coachen en inspireren en daarnaast ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt enthousiasmeren, bent positief ingesteld en omgevingsgericht en je toont lef. Je denkt strategisch en kunt anticiperen op de bestuurlijke relevantie van ontwikkelingen en signalen. Je kunt het directieteam en de organisatie van RWS WNZ snel en adequaat adviseren in een politiek-bestuurlijk complexe context.   Rijkswaterstaat West Nederland Zuid (RWS WNZ) met standplaats Rotterdam is opzoek naar een ervaren communicatieadviseur. De afdeling Communicatie en Strategie heeft drie hoofdtaken: het regisseren en vormgeven van de in- en externe communicatie, het vormgeven van de omgevingsstrategie van de organisatie en het ondersteunen en adviseren van het directieteam. Hoewel je als senior adviseur communicatie en strategie in principe inzetbaar bent op alle taakvelden van de afdeling ligt het zwaartepunt bij het adviseren en uitvoeren van de communicatiestrategie en het coördineren van de communicatieinzet van het cluster communicatie. Ook draai je mee in het roulerend piketrooster. We zijn een afdeling in ontwikkeling die to the point, op tijd en secuur moet opereren op het raakvlak van ambtelijke en politiek-bestuurlijke werelden. Waar op je strepen staan minder relevant is dan overtuigen, verlokken en verleiden. Waar dienstbaarheid gepaard gaat met een stevige eigen visie. Waar gewaardeerd wordt dat je ambitie hebt, voor jezelf en voor de afdeling als geheel. En waar samenwerken vanzelfsprekend is. Daar hoort bij dat het werk pas af is als het af is. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De organiseert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werkt RWS aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.  RWS werkt samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.  RWS West-Nederland Zuid zet zich elke dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in de regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.   Het gebied waarin RWS WNZ werkzaam is, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. RWS WNZ streeft ernaar de knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan te pakken. Zo heeft RWS WNZ de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelt de organisatie in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseert het de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20. Het gebied van RWS WNZ staat onder invloed van zowel de zee als de rivieren. De activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in de dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van de waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook neemt RWS WNZ, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn. De zorg voor de veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn de vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op. Consultant name: Laura HensbergenConsultant phone: +31683672297
15-02-2019 14:35
SchaalX