Manager Marketing Zwolle

Univé kent sinds kort een nieuwe structuur met de clusters: 'klant worden', 'klant zijn en blijven'; 'klantoplossingen'. Als Clustermanager van het cluster 'klant worden' ben je eindverantwoordelijk voor alle aspecten van het cluster. Dit betekent onder andere dat je verantwoordelijk bent voor de groei en ontwikkeling in aantallen en premie voor alle klantmissies binnen een cluster. Je zorgt voor de juiste klantmissies (belangrijke marktstrategische prioriteiten) om de visie te realiseren. Je hebt een overkoepelende cluster- en expertiseverantwoordelijkheid (inclusief budget) samen met andere Clusterleiders en de Commercieel Directeur. Je levert een aanmerkelijke bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van de commerciële strategie van Univé. Je hebt in afstemming met Commercieel Directeur en Clusterleiders management- en governance verantwoordelijkheid op strategisch niveau (voorbereiding, overleg, vertegenwoordiging). Je verdeelt budgetten over de klantmissies en de expertisegroepen. Je bent hiërarchisch (HR) verantwoordelijk voor de Expertleiders binnen een cluster. Je geeft inhoudelijk richting aan de Klantmissieteams als 'opdrachtgever'.  Je bent end-to-end eindverantwoordelijk voor alle aspecten van de customer lifecycle. Je hebt diepgaand inzicht in de markt en de ontwikkelingen hierbinnen, kent (latente) klantbehoeften en de gewenste klantbeleving. Je vertaalt deze inzichten richting verdienmodellen en naar een goed onderbouwde, heldere en sterke visie op het cluster. Je zorgt voor de juiste klantmissies om de visie te realiseren en zorgt op deze wijze voor toegevoegde waarde voor klanten én voor Univé. Je signaleert en analyseert concurrentiebewegingen, trends en ontwikkelingen op het gebied van marketing. Je bent in control over de voortgang en resultaten van de klantmissieteams; verzamelt forecasts vanuit klantmissieteams voor het Cluster en bespreekt dit met Business Control. Je bent verantwoordelijk voor stakeholdermanagement: verbindt, bewaakt en speelt een actieve rol in het verkrijgen van een goede balans tussen autonomie van het cluster en stakeholders in de organisatie, waaronder de regionale Univé's. Een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur richting marketing. Je acteert als ondernemer; het cluster is een ‘eigen bedrijf’. Je hebt aantoonbare ervaring als echte peoplemanager en kan motiveren en inspireren. Ervaring in het sturen op groei en ontwikkeling in aantallen en premie en diep begrip van het verdienmodel. Ruime, bewezen ervaring in het bedenken en realiseren van unieke en onderscheidende klantbelevingen (Customer Experience). Gedrevenheid om klanten echt te snappen en continu met klanten in gesprek te zijn (co-creatie met klanten). Strategisch, conceptueel een visie kunnen ontwikkelen en deze concretiseren in mogelijke epics. Ervaring en zichtbare resultaten met agile werken/werken in multidisciplinaire teams. Onconventioneel, pragmatisch, conceptueel, resultaatgericht, onafhankelijk. Je bent goed in stakeholdermanagement. Je hebt bij voorkeur ervaring met agile werken en leidinggeven en hebt kennis van het T-shape principe. Competenties: Verandervermogen Initiatief Resultaatgerichtheid Leidinggeven Omgevingsbewustzijn Visie Commercieel vermogen Univé is een coöperatie die midden in de maatschappij staat. Dichtbij en persoonlijk, digitaal en fysiek. Die helpt risico's te voorkomen en schade te beperken. En alleen verzekert wat echt nodig is. Wij leven in een wereld waarin behoeften en vragen van onze klanten steeds sneller veranderen. Univé omarmt die continu en benut daarbij de kracht van waar het allemaal begon: een coöperatie, die met twee benen in de maatschappij staat. Dichtbij en persoonlijk, digitaal en fysiek. Als omnichannel verzekeraar, maar ook als adviseur en partner. Als coöperatie van de toekomst die zekerheid biedt aan de klanten. Dat vraagt een flinke transformatie. Alleen goed verzekeren is niet meer genoeg; door innovaties van nieuwe en aangepaste producten en diensten in de vorm van bundels willen zij voorkomen, beperken én verzekeren; Univé als vitaal zekerheidsmerk! Univé maakt het verschil voor klanten door ze de best mogelijke klantreis te bezorgen. Om de klanten nog beter te leren kennen en ze nog meer te betrekken bij wat Univé doet, werkt Univé sinds kort in klantmissieteams. Dat zijn multidisciplinaire teams van experts en specialisten die zich bezighouden met een specifieke klantmissie. Plek van de manager marketing c.q. clustermanager in de organisatie Klantmissies zijn de belangrijkste strategische opdrachten die Univé wil en moet realiseren om de visie waar te maken. Binnen multidisciplinaire teams werken specialisten op een wendbare en kort-cyclische en resultaatgerichte (agile) manier aan initiatieven om hun missie tot een succes te maken. Het team vormt de ‘thuisbasis’ voor de specialisten: de experts. Naast de Klantmissieteams zorgen verschillende Expertisegroepen ervoor dat de experts en de specialisten verder worden ontwikkeld, er een gezamenlijke werkwijze wordt gebruikt en optimaal ingezet worden. De Klantmissieteams worden aangevoerd door een Missieleider en de Expertisegroepen door Expertleiders. Samenhangende klantmissieteams en expertisegroepen vormen een cluster. Het cluster wordt geleid door de Clustermanager. De Clustermanager ontvangt hiërarchisch leiding van de Commercieel Directeur. De Clustermanager geeft hiërarchisch leiding aan Expertleiders. De Clustermanager is opdrachtgever richting de Missieleiders/Klantmissieteams. Consultant name: Ingrid SchipperConsultant phone: +31611042595
25-03-2019 09:29
SchaalX