Senior Communicatieadviseur PGB Den Haag

Opstellen en afstemmen van een landelijke communicatiestrategie en -agenda. Voeren van regie op een goede en eenduidige communicatie- en informatievoorziening van de verschillende ketenpartijen aan budgethouders en budgetverstrekkers. Ondersteunen van de landelijke werkgroep invoering PGB2.0-systeem t.a.v. de communicatie. Aanjagen van de tijdige oplevering van communicatie-producten zoals informatiemateriaal, brieven en websites. Afstemming met de communicatieadviseurs van de ketenpartijen zoals Per Saldo, VNG en ZN. Voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten die gericht zijn op het versterken van de samenwerking, zowel tav het systeem als binnen de keten in algemene zin. Ondersteuning en advisering manager invoering, programmamanager en -directeur. Eisen: Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo opleiding. Je bent gedurende de gevraagde periode beschikbaar. Wensen: Je hebt ervaring als senior communicatieadviseur. Je hebt ervaring met communicatie in landelijke invoeringstrajecten, bij voorkeur wat betreft het sociaal domein en/of het trekkingsrecht. Je hebt leidinggevende ervaring. Je hebt kennis van de zorg. Daarnaast: Weet je goed prioriteiten te stellen, zie je wat er nodig is en pak je dit zelfstandig op. Je combineert een hands-on mentaliteit met een enthousiaste persoonlijkheid. Je kunt je goed verplaatsen en inleven in de verschillende doelgroepen. Je hebt overtuigingskracht, bent innovatief en creatief, je toont lef, bent flexibel en wendbaar en hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Het programma PGB kent drie clusters: stelsel&sturing, coördinatie&uitvoeringsbeleid en PGB2.0-systeem. Deze opdracht valt onder het cluster PGB2.0-systeem. Binnen het programma PGB wordt gewerkt vanuit een flexibele inzet, waardoor medewerkers binnen meerdere clusters actief zijn. Het programma PGB is 1 juli 2017 van start gegaan en is per 1 januari 2018 direct onder de pSG opgehangen. Het team bestaat per 1 april 2019 uit ongeveer 25 mensen en zal een looptijd van ongeveer twee jaar kennen. Het programma PGB wordt aangestuurd door een programmadirecteur. Een PGB is een budget (geldbedrag) dat cliënten kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg en begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest men zelf zorgverleners en begeleiders uit. Een PGB kan op basis van verschillende regelingen worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met ingang van 2015 is het zogenoemde trekkingsrecht ingevoerd voor PGB's onder de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz. Vanaf 1 januari 2015 krijgen cliënten met een PGB (budgethouders), dat door gemeenten en zorgkantoren wordt verstrekt, het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.    Het zorginstrument PGB staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het is enerzijds een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven.  Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
26-04-2019 14:31
SchaalX