Medior Communicatieadviseur Den Haag

Je bent verantwoordelijk van het uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan betreffende onderwerpen in de publieke gezondheidszorg. Je neemt deel aan het communicatieteam overleg waarin de besluiten worden genomen over inhoud, vorm en planning van de campagne gericht op de implementatie van de nieuwe Donorwet. Je stemt inhoud en werkzaamheden af met de voorzitter/projectleider het communicatieteam overleg. Je zet juiste middelen, kanalen en strategie in communicatie over de implementatie van de nieuwe Donorwet.   Je hebt een afgeronde hbo/wo opleiding, richting communicatie. Je hebt ervaring met het uitwerken en uitvoeren van een communicatieplan betreft moeilijk bereikbare doelgroepen in de publieke gezondheidszorg. Je hebt affiniteit met communicatie gericht op deze doelgroepen, alsmede affiniteit met het onderwerp van deze campagne, namelijk de invoering van de nieuwe donorwet enorgaandonatie. Je weet welke middelen, kanalen en strategie passen bij communicatie gericht op doelgroepen.  Competenties; weet van wanten in complexe opdrachten en boekt resultaat, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, netwerkvaardig en goed in de samenwerking, denken en doen. Je werkt nauw samen met de senior beleidsmedewerker van GMT die verantwoordelijk is voor moeilijk bereikbare doelgroepen van de voorlichting/campagne. Aan het communicatieoverleg nemen het CIBG, de Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van VWS (directies DCO en GMT) en de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van AZ deel. Bij de uitvoering van het communicatieplan gericht op specifieke doelgroepen werk je samen met organisaties als Pharos, Stichting Lezen en Schrijven, Kansplus en de Nierstichting. Deze en andere organisaties nemen ook deel aan de klankbordgroep die advies geeft aan het ministerie van VWS over de in te zetten middelen, kanalen en strategie in communicatie over de implementatie van de nieuwe Donorwet. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
01-05-2019 19:15
SchaalX