Senior Communicatieadviseur Den Haag

Ontwikkelen van communicatieplan voor leidinggevenden en de medewerkers. Strategisch adviseren over het communicatietraject. Zorgdragen voor de feitelijke ontwikkeling van de communicatiekalender en uitvoering van de communicatie-uitingen.  Door middel van juiste communicatiemiddelen in te zetten er aan bijdragen dat de medewerkers gebruik gaan maken van de voorzieningen van het Ontwikkelplein en zo pro-actief in beweging komen om hun inzetbaarheid te vergroten.  Ontwikkelen van roadshows/nieuwsbrieven/presentaties en tastbare en digitale uitingen. Je hebt een afgeronde wo opleiding. Je beschikt over kennis van Duurzame Inzetbaarheid bij voorkeur binnen het Rijk. Je hebt aantoonbare ervaring met interne communicatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je hebt kennis van en ervaring met projecten t.b.v. de inzetbaarheid van ambtenaren te vergroten. Doc-Direkt is de Rijksbrede interne dienstverlener op het gebied van de informatiehuishouding. Doc-Direkt is de uitvoeringsorganisatie die ervoor zorgt dat de informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde is in samenwerking met de partners in de keten. Doc-Direkt begeleidt en ontzorgt de Rijksoverheid bij het beheren van informatie en het bewerken van hun archieven, en bij het transitieproces van een papieren informatiehuishouding naar een gedigitaliseerde informatiehuishouding. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
02-05-2019 11:21
SchaalX