Medior communicatieadviseur Den Haag

Het bewaken en doorontwikkelen van communicatiestrategie van Werken voor Nederland.  Je vertaalt arbeidsmarkt-analyses, en imago- en effectmetingen naar strategie en -beleid t.a.v. arbeidsmarktcommunicatie;  Je onderhoudt een netwerk van externe leveranciers op arbeidsmarktcommunicatie (amc-specialisten en reclamebureaus, onderzoeksbureaus, etc.) Je zorgt ervoor dat Werken voor Nederland een steeds prominentere plek binnen en buiten de gehele Rijksoverheid krijgt. Je bewaakt en ontwikkelt de huisstijl door van Werken voor Nederland. Je hebt minimaal een afgeronde wo opleiding. Je hebt kennis van en ervaring met arbeidsmarktcommunicatie en in het bijzonder kennis van campagneaspecten binnen het Rijk. Je hebt ervaring op het gebied van campagne voeren en onderzoeken uitzetten. Je hebt inzicht in sociale, maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en financieel-economische aangelegenheden. Bij voorkeur heb jij kennis van recruitmentmarketing. Binnen de dienstenstroom In- Door- en Uitstroom (IDU) verzorgt de afdeling Arbeidsmarktcommunicatie (AMC) de rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie namens de Rijksoverheid. Verder levert de afdeling een breed pakket aan communicatie-expertise en –producten.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
03-05-2019 14:47
SchaalX