Senior Communicatieadviseur Den Haag

Klantcontact Klantcontact van Kai wil meer in control komen op haar operatie. De rol van de communicatieadviseur binnen dit verbetertraject; Zorgt samen met het management voor een plan van aanpak met daarin mijlpalen,communicatiestrategie, en de benodigde acties om meer in control te komen. Langs de bouwstenen zoals leiderschap en medewerkers, producten en diensten, processen en besturing. Volgt, stuurt en communiceert op de voortgang op de planning. Brengt in kaart wat het management (en de medewerkers) nodig hebben om meer in control te komen. Ondersteunt het management in wat zij nodig hebben bij het ‘verkopen’ van het waarom van meer in control komen en de daaruit volgende acties aan de interne organisatie. Opdrachtenbureau Het bureau bestaat sinds 1 maart. Als strategisch communicatieadviseur is jouw rol het vorm geven aan inrichting, propositie, afspraken en communicatiestrategie van het bureau; Onderzoekt en brengt advies uit hoe te communiceren met de interne ketenpartners bij (veelal kleinere) opdrachten waar vanuit KAI geen accountmanager voor is. Stelt een communicatiestrategie op voor het Opdrachtenbureau. Ondersteunt bij het vorm geven aan de generiek rol van adviseur Opdrachtenbureau. Ondersteunt bij het opzetten van de propositie onderliggend aan het nieuwe offerte en budgetcyclus voor 2020, inclusief daarvoor benodigde processen, sjablonen, etc.   Minimaal afgeronde hbo opleiding. Ervaring bij het opstellen en uitrollen van een communicatiestrategie.  In staat zijn om een project te leiden en mensen aan te zetten tot actie.  Bekend met de belangrijke bouwstenen benodigd om klantcontact goed te kunnen uitvoeren.  Ervaring in het opstellen en verkopen van dienstverlening en de gehele dynamiek daaromheen (opdrachtgever/opdrachtnemer relatie). In staat om KAI te vertegenwoordigen richting de (interne) opdrachtgever en de propositie van klantcontact uit te dragen en uit te leggen.  In staat de behoefte van de (interne) opdrachtgever te vertalen naar uitvoering van de communicatie en klantcontact werkzaamheden.  Kennis van de RVO-organisatie is een stevige pré.   KAI is een nieuwe directie en de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het inrichten van de nieuwe directie. Nu de directie staat is een volgende prioriteit om de controle op de uitvoering van het opdrachtenpakket te krijgen.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
14-05-2019 11:42
SchaalX