Project Communicatieadviseur Den Haag en Gouda

Opstellen, uitvoeren en indien nodig bijstellen van communicatie-aanpak voor meer-dere projecten tegelijk.  Sparringpartner voor de programmamanager, deelprojectleiders, projectleden. Schrijven teksten voor middelen als: magazine, web, nieuwsbrieven, brieven voor stakeholders, etc.Samenwerking met afdelingen Corporate Communicatie en Voor-lichting bij eventuele mediavraagstukken (voorbereiden Q&A’s en kernboodschap). Afgeronde hbo opleiding richting communicatie.  Minimaal vier jaar relevante werkervaring als communicatieadviseur in het vakgebied (project)communicatie binnen de rijksoverheid (bij voorkeur binnen Justitie en Veiligheid). Ervaring met werken in complexe organisatieveranderingstrajecten met een ICT-component in een politiek/bestuurlijke omgeving. Bij voorkeur bekend is met project- en programmamanagementmethoden en –technieken (zoals Prince2 en ITIL). Goed ontwikkelde adviesvaardigheden én in staat zijn dit te vertalen naar uitvoering. Ervaren in het aansturen van externe communicatie-adviesbureaus en het vertalen van plannen en ideeën naar concrete en scherpe briefings (maatwerk) voor de betrokken stakeholders. Ruime ervaring in (o.a. aansturing) ontwikkeling van middelen zoals animatie, customer journeys, infographics, magazines, presentatie, FAQ’s, QRC, poster, nieuwsbrief, intranet, brieven, etc. Als project communicatieadviseur ga jij aan de slag bij Directie Informatievoorziening (DI) onderdeel van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DI is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI organisatie. Bij DI werken architecten, beleidsmedewerkers, informatiemanagers, projectmanagers, business analisten en functioneel beheerders. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
23-05-2019 11:31
SchaalX