Interne Communicatieadviseur Leiden

Je maakt de vertaalslag van communicatiestrategie naar uitvoering m.b.t. de herpositionering (transitie naar een  partner in digitale innovatie van het LUMC) van de ICT afdeling binnen het LUMC en je geeft hier handen en voeten aan. Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies bij complexe ICT projecten, zoals bijvoorbeeld de uitrol van Office365 en Windows10 of een update van het Elektronisch Patiëntendossier EPD en je werkt actief aan het vergroten van het communicatiebewustzijn van ICT collega’s. Samen met een collega communicatieadviseur werk je vanuit de centrale communicatieafdeling aan de communicatie rondom strategische LUMC-brede onderwerpen zoals de speerpunten 'waardegedreven - en datagedreven zorg': je geeft advies, maakt communicatieplannen en voert ze uit. Je onderhoudt bestaande en ontwikkelt nieuwe interne communicatiemiddelen: intranet, interne nieuwsbrieven, vlog's, interne bijeenkomsten etc. Je hebt een afgeronde relevante bachelor of master en hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring als specialist in interne communicatie. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van interne communicatieplannen voor organisatiebrede vraagstukken en projecten, zoals een wijziging van organisatiestrategie of het herpositioneren van afdelingen in een organisatie.  Daarnaast haal jij ook energie uit het ontwikkelen van middelen: het veel schrijven van teksten voor bestaande (intranet, nieuwsbrief) en nieuwe contentvormen (o.a. Vlog's) en het vormgeven van middelen. Je bent actief in alle lagen van de organisatie aanwezig, waardoor je vroegtijdig ontwikkelingen en trends 'oppikt' en goed op de hoogte bent van wat er speelt. Jouw belangrijkste kwaliteiten zijn verder: zakelijk, open en verbindend, zelfstandig, innovatief, organisatie sensitief, maatschappelijke drive. Het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC,  is een universitair ziekenhuis in Leiden dat bijdraagt bij aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten. Het LUMC bereidt studenten voor op een leven lang innoveren en leren. Onderzoekers laten zich inspireren en toetsen hun bevindingen direct in de praktijk. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Het LUMC gelooft hierbij in genezen maar ook in voorkomen. Door bedrijven en organisaties in de regio en daarbuiten te betrekken maakt het LUMC innovaties en nieuwe toepassingen daadwerkelijk mogelijk.  Op deze manier wil het LUMC een voorstrekkersrol spelen in het ontwikkelen van oplossingen van gezondheidsvraagstukken. Het LUMC staat hiermee als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen.    Consultant name: Erik de VogelConsultant phone: +31614375946
18-06-2019 16:57
SchaalX