Medior Communicatieadviseur NL-Alert Den Haag

Advisering over en formulering van de benodigde communicatie-inzet, en het (laten) ontwikkelen van communicatiemiddelen. Signaleren en analyseren van (communicatie gerelateerde) kansen en risico's, en hiervoor oplossingen aandragen. Opzetten en onderhouden van netwerken met interne en externe partners. Signaleren en creëren van verbindingen met activiteiten van directie Communicatie, zoals woordvoering, online, speeches en monitoring. Je bent in staat beleidsdossiers te laten aansluiten op signalen uit de samenleving. Je coördineert (mede) de productie van communicatiemiddelen, bewaakt de kwaliteit, het budget en legt financiële verantwoording af. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte totstandkoming van de communicatieprojecten (inclusief evenementen). Je vertegenwoordigt JenV op het gebied van communicatie in overlegsituaties zoals het periodieke overleg met de veiligheidsregio’s. Je werkt samen met de veiligheidsregio’s over de communicatie van crisiscommunicatiemiddelen.   Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo opleiding bij voorkeur op het gebied van communicatie. Je hebt aantoonbaar werkervaring in het begeleiden van campagnes, ontwikkeling van websites en apps. Je hebt ervaring met opereren in complexe omgevingen en overlegsituaties. Je hebt ruime kennis van doelgroepen en hun gedrag. Je kunt signalen vertalen naar concrete acties. Je bent in staat op strategisch niveau te adviseren en vindt het vanzelfsprekend zelf de praktische uitvoering van de adviezen ter hand te nemen. Competenties; hands-on, sociaalvaardig, verbindend, uitstekend schrijfvaardig in het Nederlands, politiek/bestuurlijk sensetief. De Directie Communicatie van het min. JenV ontwikkelt in samenwerking met het beleidsteam NL-Alert van directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s de communicatiestrategie.  De adviseur die we zoeken levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze strategie.Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
08-07-2019 16:15
SchaalX