Communicatieadviseur verkeer

Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een adviseur met ervaring in bewonerscommunicatie over verkeersvraagstukken. De gemeente werkt in delen van de stad aan de herinrichting van de openbare ruimte om het openbaar vervoer, het fietsverkeer en groenvoorzieningen meer ruimte te geven. Onderdeel van de plannen is de opening van twee parkeergarages om de footprint van de auto kleiner te maken. Tijdens de werkzaamheden is de impact op buurt en weggebruikers groot, hetgeen vraagt om goede en tijdige communicatie. De adviseur brengt de communicatiewensen van de opdrachtgevers van de werkzaamheden in kaart en brengt in beeld wat er speelt onder alle stakeholders, in nauwe samenwerking met de omgevingsmanager. Hij of zij treedt op als sparring partner, geeft advies over de communicatieaanpak en ontwikkelt oplossingen en middelen. Betrekt de juiste expertises op het juiste moment. Signaleert kansen en risico's. Gezocht wordt een adviseur met diepgaande kennis van en ervaring met strategie, stakeholderanalyse, kernboodschappen, online én interne communicatie, issue management en het organiseren van bijeenkomsten en presentatiematerialen. Daarnaast weet hij of zij de perswoordvoering uitstekend inhoudelijk voor te bereiden. Denker én doener, die makkelijk wisselt tussen de verschillende werkzaamheden en niveaus. Creatief in de vertaalslag naar effectieve middelen. Goede gesprekspartner voor een veelheid aan partijen, plus gevoel voor verhoudingen en uiteenlopende belangen. Een verbinder die goed functioneert in een team. Geboden wordt een parttime baan van 28 tot 32 uur per week vanaf medio augustus 2019 tot einde jaar. Mogelijk verlenging tot maximale contractduur van 2 jaar. Salaris conform cao.
17-07-2019 17:44
Communicatie & Co