Communicatieadviseur Omgevingsrecht Den Haag

Je werkt vanuit het communicatieteam binnen de afdeling Invoeringsondersteuning en Communicatie van het programma Aan de Slag, vanuit Den Haag, nauw samen met andere communicatieadviseurs, omgevingsmanagers en inhoudelijk deskundigen. Je hebt een eigen portefeuille gericht op programma Eenvoudig Beter en geeft hiervoor proactief communicatieadviseurs en werkt samen met collega's aan verschillende in- en externe on- en offline communicatiemiddelen. Hiervoor doe je ook de inkoop, briefing en begeleiding. Je werkt mee aan uitvoerende vraagstukken voor de Omgevingswet: je maakt analyses, ontwikkelt communicatieplannen en voert deze uit. Ook stuur je zelf bureaus aan de die uitvoering verzorgen. Je speelt een actieve rol bij de programmering en uitvoering van diverse activiteiten die bijdragen een de bekendheid van de inhoud van de Stelselherziening Omgevingsrecht. Bij de uitvoering dan de werkzaamheden draag je op proactieve wijze zorg voor afstemming met alle betrokkenen. Je onderhoudt actief een in- en extern (online) communicatienetwerk binnen en buiten de programma's en het ministerie. Eisen: Je hebt ruime ervaring met (strategische en online) communicatieadvisering en -uitvoering in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van communicatieplannen en productie van on- en offline communicatiemiddelen. Je hebt ervaring met (sociale) media analyses en (online) woordvoering. Je beschikt over minimaal een hbo diploma. Je beschikt over werkervaring op het gebied van communicatie bij de (Rijks)Overheid met aantoonbaar succes. Je gedijt in een complexe en dynamische politiek/bestuurlijke werkomgeving. Wensen: Je hebt ervaring of affiniteit met de inhoud van de Omgevingswet. Je beschikt zichtbaar over creatieve vaardigheden. Je bent gewend dicht op de inhoud te werken en kan ook inhoudelijke communicatieproducten opstellen. Je hebt enige ervaring of affiniteit met het ministerie. Je beschikt over de volgende competenties/vaardigheden: schriftelijk en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, resultaatgericht werken, omgevings- en organisatiesensitiviteit, organisatorisch vermogen, oog voor detail, teamspeler, sterk in netwerken, werken onder druk en dicht op de inhoud. De interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter is binnen het ministerie van BZK verantwoordelijk voor de stelselherziening van het Omgevingsrecht. 26 wetten, 60 Amvb's en 75 ministeriële regelingen worden verenigd en vereenvoudigd in één wet. Met als motto: ruimte te bieden aan initiatief in en waarborgen voor kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De stelselherziening wordt een feit op 1 januari 2021, wanneer de Omgevingswet in gaat. De Omgevingswet zelf is al gepubliceerd in het Staatsblad en de Algemene Maatregelen van Bestuur ook. Maar aan de Invoeringswet, het Invoeringsbesluit, de Omgevingsregeling en de Invoeringsregelgeving wordt nog gewerkt. In 2019-2020 zal dus een groot aantal wetsproducten worden opgeleverd om de wet op tijd in te kunnen laten gaan.Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
14-08-2019 11:37
SchaalX