Communicatieadviseur Duurzaamheid Ede

Samen met verschillende stakeholders ontwikkel je een communicatiestrategie met als doel informatie over verduurzaming op een heldere en eenduidige wijze te verspreiden naar de daadwerkelijke eigenaren van sportaccommodaties. Je weet de communicatiestrategie om te zetten in producten die overzicht en inzicht verschaffen. En je informeert naar mogelijkheden voor verduurzaming, ondersteuning, subsidiëring en financiering bij verduurzaming (bijvoorbeeld stappenplannen, subsidiewijzers en begeleidingstrajecten). Je bent aanspreekpunt en 'boegbeeld' op het thema verduurzaming en bent zichtbaar op beurzen, in tijdschriften en op social media. Je bent een ondernemend type, maakt makkelijk connectie en zoekt de samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor sportaccommodaties en/of verduurzaming. Je onderzoekt of het mogelijk is om aan te sluiten/gebruik te maken van specifieke regiobijeenkomsten, samenwerkingsverbanden of marktinitiatieven. Je bent procesmatig betrokken en onderhoudt contacten met andere sectoren, stakeholders en andere relevante partijen. Je zorgt, in nauwe samenwerking met de specialist Verduurzaming, voor informatie vanuit de sportsector (VSG, NOC*NSF, Mulier Instituut, Stimular, bestaande benchmarks) over sportaccommodaties en hun energieprestaties (benchmark en best practices). Je bent op strategisch- en uitvoerend niveau een stevige gesprekspartner voor zowel collega’s binnen de organisatie als voor externe samenwerkingspartners en klanten, zoals gemeenten en sportbonden. Je bent daadkrachtig en voelt je verantwoordelijk voor heldere en tijdige communicatie en goed werkende producten voor verduurzaming. Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau en een opleiding op het gebied van communicatie met goed gevolg afgerond. Je hebt ervaring met het opstellen van communicatiestrategieën voor complexe samenwerkingsverbanden. Deze kennis weet je toepasbaar te maken voor met name professionals en vrijwilligers werkzaam bij overheden en in de sportsector. Je bent communicatief sterk en weet op meerdere niveaus het gesprek te voeren. Je bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je deelt en verspreidt graag je kennis en ervaring en zoekt actief verbinding met collega’s en het werkveld. Je bent analytisch sterk, onderzoekend en in staat om de vertaalslag te maken van communicatiestrategie naar producten en activiteiten. Je vindt het leuk om te pionieren, iets op te bouwen, durft een regierol te nemen en andere partijen aan te spreken op hun rol en verantwoordelijkheid. Je bent ondernemend, denkt in mogelijkheden en bent in staat om vraagstukken vanuit de praktijk te vertalen in passende instrumenten. Je durft hierbij hulp te vragen en dit alles met een pragmatische insteek. Kenniscentrum Sport brengt actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en bewegen samen met ervaringen uit de praktijk en deelt deze op tal van manieren. Daarnaast ondersteunt en adviseert  het kenniscentrum professionals bij hun vraagstukken, keuzes en doelen op het gebied van sport en bewegen met name binnen de domeinen gemeenten, sport, onderwijs en zorg. Binnen het kenniscentrum werken ze in 6 teams. Het team waar jij komt te werken is helemaal ingericht om het thema duurzaamheid binnen de sport te gaan promoten en uitrollen. Je werkt nauw samen met een accountmanager, planoloog en met directie.  Consultant name: Jan van Twillert
09-09-2019 20:11
SchaalX