Senior Communicatieadviseur Den Haag

Je stelt communicatieplannen op. Je bewaakt de communicatiekalender van de hoofddirectie personeel en organisatie (HDPO). Je adviseert het management HDPO over strategische communicatie en de communicatie-elementen van projecten binnen HDPO. Je bedenkt en ontwikkelt de innovatieve on- en offline communicatiemiddelen en bewaakt de uitvoering hiervan. Je draagt zorg voor doelgerichte communicatie naar de BZ-managers en -medewerkers HR-thema’s Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie naar HDPO-medewerkers over organisatie-ontwikkelingen en prioritaire projecten. Je denkt mee met het management en projectleiders binnen HDPO, werkt mee aan concrete communicatieproducten, maar kan ook ‘een stapje terug doen’ en overzicht houden. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur bij de (Rijks)overheid. Zowel strategisch als hands-on, weet complexe processen en vraagstukken op eenvoudige wijze te verwoorden en in communicatie uitingen te vertalen Je maakt zich het bredere communicatiebeleid van BZ snel eigen en je bent in staat de HDPO-initiatieven binnen dit kader te positioneren. Je beschikt over de ervaring met SharePoint, Adobe Acrobat en Powerpoint (evt InDesign). Je kent dynamiek van het politiek-bestuurlijke krachtenveld en haakt hierop in. Je speelt een pro-actieve rol binnen de communicatiepool van COM en kan het HR-verhaal hierbinnen onder de aandacht brengen.  Je bent niet bang van gebaande paden af te wijken, is thuis in nieuwe media en weet deze in het werk te integreren. Competenties; initiatiefrijk, klant- én resultaatgericht, dynamisch en analytisch sterk, lef, zelfstandig, politiek-bestuurlijk sensitief. De senior communicatieadviseur functioneert binnen de Directie onder directe aansturing van het HDPO-management. HDPO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het personeelsbeleid sluit aan bij het internationale karakter van de BZ-organisatie. HDPO biedt expertise en ondersteuning in de vorm van strategisch advies. Ze ontwikkelt instrumenten voor strategische personeelsplanning, formatiemanagement, gesprekscyclus, leiderschap, loopbaanontwikkeling en (internationale) mobiliteit. Zij doet dit voor ambtenaren, lokale werknemers, gedetacheerden, kortemissie-deskundigen, stagiairs en alle anderen die voor BZ actief zijn.  Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
16-09-2019 12:06
SchaalX