Communicatieadviseur Den Haag

Je adviseert over en realiseert de communicatie met wetenschappers over subsidiemogelijkheden bij NWO ( bijv. via website, nieuwsbrieven, social media en bijeenkomsten). Je adviseert over en realiseert wetenschapscommunicatie over resultaten van door NWO gefinancierd onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen (inzet van allerhande communicatiemiddelen is mogelijk). Je adviseert over en realiseert communicatie met wetenschappers en stakeholders (maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven) over NWO beleid.   Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding en een voor de functie relevante richting. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als communicatieadviseur in een grote en complexe publieke organisatie (overheid, onderzoeksinstelling of anderszins). Je hebt het vermogen om zelfstandig een adviserende rol te combineren met uitvoerende taken. Je beschikt over een creatief denkvermogen en een enthousiasmerende persoonlijkheid (je kan mensen over de streep trekken om kansen te pakken en eens iets nieuws te proberen) Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en spreekvaardigheid in Nederlands en Engels. Je brengt up to date kennis mee van het vakgebied communicatie, waarbij ervaring met wetenschapscommunicatie een pré is. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. NWO is onderverdeeld in domeinen die elk een deel van het wetenschappelijke veld bedienen. De afdeling Communicatie van NWO is opgebouwd uit verschillende teams. De domeinteams richten zich specifiek op de communicatie van een van de domeinen en zijn daar ook fysiek gevestigd. Daarnaast is er een team voor de concerncommunicatie.  Het domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) is het organisatieonderdeel van NWO van waaruit onderzoek op het terrein van de sociale en geesteswetenschappen wordt gefinancierd. De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de wetenschap, maatschappelijke organisaties, de culturele sector en het bedrijfsleven. Consultant name: Bianca van BolderikConsultant phone: +31622708498
04-10-2019 11:47
SchaalX