Senior Communicatieadviseur Den Haag

Je ontwikkelt communicatiestrategieën en vertaalt deze door naar plannen en activiteiten. Je geeft gevraagd en ongevraagd (strategisch) communicatieadvies. Je onderhoudt de netwerken met interne en externe partners en met belanghebbenden. Je adviseert over de benodigde communicatie inzet. Je bent in staat om communicatiemiddelen in te zetten o.b.v. ervaring en beoogde effecten. Je zorgt voor een effectieve en efficiënte totstandkoming van de communicatieprojecten en coördineert de gezamenlijke inzet (inclusief evenementen). Je hebt een afgeronde wo opleiding, bij voorkeur op het gebied van communicatie. Je hebt aantoonbare ervaring als communicatiestrateeg op het gebied van veranderkunde. Je hebt ervaring binnen een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt aantoonbare ervaring met strategisch adviseren. Je hebt ervaring met de inzet van communicatiemiddelen zoals verschillende sociale media en kennis van de communicatievormen waaronder stakeholdermanagement.  Je hebt ruime kennis van (complexe) doelgroepen en hun gedrag; je kunt signalen vertalen naar concrete acties. Je hebt ruime ervaring met het schrijven in helder en begrijpelijke taal. Je hebt inzicht in en kennis van ketencommunicatie. Je beschikt over een goed en praktisch inzetbaar netwerk. Je hebt gewerkt met verschillende disciplines binnen het communicatievak. Je kent de effecten van inzet van middelen en menskracht. Competenties; anticiperend, flexibel, denker en doener, hands-on, politiek-bestuurlijk, sociaalvaardig, verbindend, samenwerkend. Je komt te werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je neemt een vast plaats in het programmateam in, maar hebt ook nauwe contacten (en structureel overleg) met dCOM. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
07-10-2019 15:41
SchaalX