Senior Communicatieadviseur Amsterdam

Je adviseert zowel strategisch als tactisch en operationeel de voorzitter van de Informatie-Voorziening-klankbordgroep alsmede het ondersteuningsteam van de organisatieontwikkeling over de communicatie aanpak. Je zorgt voor de samenhang in de communicatie over de verschillende deeltrajecten en overige gremia en in overeenstemming met het intern communicatie beleid van de IV-organisatie. Je draagt bij aan de versterking van de wendbaarheid van de Informatie-Voorziening organisatie. Je draagt bij aan een Agile aanpak.  Je hebt affiniteit en ervaring met communicatie over organisatieverandering in meerdere organisaties in de afgelopen vijf jaar. Je hebt ervaring met complexe communicatievraagstukken in een politiek georiënteerde organisatie. Je beschikt over aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement binnen grote, complexe en politiek-gevoelige organisaties. Je beschikt over aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van communicatieplannen. Je hebt een vlotte pen, bent adviesvaardig, werkt gestructureerd en kan goed samenwerken. Je bent proactief, organisatiesensitief en resultaatgericht. UWV is ambitieus. Ze zetten zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Door te werken. Of op een andere manier. Ze geloven dat mensen op hun best zijn als ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bij hen heb je een belangrijke maatschappelijke taak in een complexe organisatie. Dit vraagt om flexibele mensen met doorzettingsvermogen en de wil om dingen in beweging te zetten. UWV is een maatschappelijk dienstverleningsbedrijf dat draait op ICT.  E-dienstverlening staat bij hen hoog in het vaandel. Hierdoor kunnen ze dienstverlening bieden die past bij de wensen van de burger, werkgevers, politiek en overige stakeholders. Binnen de Informatievoorziening (IV) organisatie werken ze hieraan met 1500 professionals. Dit doen zij in nauwe samenwerking met externe ICT-leveranciers. De belangrijkste IV-thema’s zijn ondergebracht in vijf IV-domeinen. Dit zijn: Infrastructuur & Informatiebeveiliging, E-dienstverlening, E-werken, Bedrijfsvoering en Gegevenshuishouding. Sleutelwoorden hierbij zijn stabiliteit, continuiteit, veiligheid, vereenvoudiging en modernisering. Consultant name: Erik de VogelConsultant phone: +31614375946
11-10-2019 14:01
SchaalX