Senior Communicatieadviseur Den Haag

Je helpt bij het opstellen van een voedselstrategie waarin de waardering van voedsel centraal staat. Daarnaast draag je bij aan het ontwikkelen van een beleidskader ten aanzien van voedsel. Naast een gemeenschappelijk beleidskader en communicatiestrategie verwacht men ook dat je een aantal gedragsstrategieën ontwikkelt, waaronder een op het gebied van voedselverspilling. Je ontwikkelt voor het onderwerp 'voedselverspilling' een RTVcampagne waarbij jij met jouw ervaring met campagne(management) een bepalende rol krijgt. Je zorgt er ook voor dat initiatieven op het gebied van voedsel waar LNV nu al aan bijdraagt, bijeen worden gebracht en je zorgt voor focus en duidelijke keuzes over waar ze als departement op inzetten. Tot slot lever je een grote bijdrage aan een handelsmissie die in het voorjaar van 2020 plaatsvindt en waarbij de promotie van Nederlandse producten centraal staat Je hebt minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting communicatie. Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van communicatiestrategieën en voorlichtingscampagnes (is een must) op basis van gedragsinzichten. Je hebt aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement. Je bent een goede gesprekspartner voor stakeholders, een goede netwerker en bent politiek sensitief. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen. Je komt te werken voor de directie Communicatie van dit ministerie. De directie adviseert politieke en ambtelijke leiding op het gebied van externe en interne communicatie. Je werkt binnen een team van woordvoerders, communicatieadviseurs, speechschrijvers en (beeld)redacteuren. Daarnaast werk je samen met beleidsdirecties, uitvoeringsorganisaties en andere departementen. Consultant name: Özlem GoeneeConsultant phone: +31636593359
17-11-2019 14:47
SchaalX