Communicatiemedewerker met webredactie ervaring - Ministerie van VWS, Den Haag