Senior Communicatieadviseur 'IRIS' Amsterdam

Je werkt mee aan het ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van een overall communicatieplan en -aanpak voor het programma Iris en de bijbehorende deelprojecten. Je werkt samen met het programmateam aan de communicatieaanpak van de verschillende onderwerpen binnen het programma. Je levert actief bijdragen aan de veranderaanpak, acceptatie en motivatie met als doel ondersteuning aan de implementatie. Je ontwikkelt zelfstandig, proactief - in samenspraak met teamleden - communicatieplannen voor (deel)projecten. Je zorgt zelfstandig en proactief - in samenspraak met teamleden - voor de planning en de uit-voering van de verschillende communicatie uitingen : van teksten en presentaties tot pos-ters, nieuwsbrieven, filmpjes en bijeenkomsten. Je bent medeverantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de communicatie en de manier van werken. Je onderhoudt een proactieve relatie met diverse stakeholders binnen UWV en daarbuiten. Je stemt af met de verschillende communicatie afdelingen binnen UWV voor de berichtgeving via interne media en ook met Concern communicatie voor de communicatie buiten UWV. Je werkt mee aan de bewustwordingscampagnes voor klanten en medewerkers en levert daar ook een bijdrage aan. Je houdt de programmapagina op de digitale werkplek (intranet UWV) bij. Je beschikt over een afgeronde academische opleiding richting communicatie of aanverwant en je hebt minimaal 10 jaar ervaring als communicatieadviseur. Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met stakeholdermanagement in een complexe en politiekgevoelige omgeving. Je hebt ervaring met communicatie met communicatie in programma's en projecten en bent in staat de samenhang tussen projecten onderling goed te bewaken. Gezien de complexiteit van het interne speelveld zijn organisatiesensitiviteit en het kunnen verbinden van verschillende afdelingen van belang voor het goed kunnen invullen van de functie. Met het oog op bovenstaande is het van belang dat je ervaring hebt met het samenwerken met verschillende bedrijfsonderdelen. Binnen de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) van UWV is het doel van het programma IRIS (veilig communiceren) het leveren en implementeren van een oplossing om alle typen informatie, inclusief bijzondere persoonsgegevens, veilig elektronisch te kunnen communiceren met alle relevante doelgroepen. Consultant name: Erik de VogelConsultant phone: +31614375946
09-01-2020 15:30
SchaalX