Contentmanager - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag